Questo sito contribuisce alla audience di

Classifiche Baseball Stagione 2003

Molti di voi mi chiedono che stia andando la stagione di Baseball in Giappone. Ecco quindi per i più esperti le statistiche aggiornate.

CAREER BATTING RECORDS

GAMES

No., Name, Games

1.Katsuya Nomura ………………………………3,017

2. Sadaharu Oh ………………………………… 2,831

3. Isao Harimoto ………………………………..2,752

4. Sachio Kinugasa……………………………….2,677

5. Hironori Oshima …………………………….. 2,638

6. Hiromitsu Kadota ……………………………. 2,571

7. Masahiro Doi ……………………………….. 2,449

8. Yutaka Fukumoto …………………………….. 2,401

9. Tsutomu Ito * ………………………………. 2,306

10. Koji Yamamoto ……………………………… 2,284

CONSECUTIVE GAMES

No., Name, Games Years

1. Sachio Kinugasa ……………………. 2,215 (1970-87)

2. Hideki Matsui ……………………… 1,250 (1993-02)

3. Tokuji Iida ……………………….. 1,246 (1948-58)

4. Katsumi Hirosawa* ………………….. 1,180 (1986-95)

5. Fumio Fujimura …………………….. 1,014 (1946-54)

6. Kazuo Matsui* ……………………… 1,003 (1995- )

7. Kazuhiko Ishimine ……………………. 894 (1988-95)

8. Katsuo Osugi ………………………… 890 (1968-75)

9. Hideshi Miyake ………………………. 882 (1956-62)

10. Koji Yamamoto ………………………. 872 (1976-83)

HITS

No., Name, Hits

1. Isao Harimoto ……………………………… 3,085

2. Katsuya Nomura …………………………….. 2,901

3. Sadaharu Oh ……………………………….. 2,786

4. Hiromitsu Kadota …………………………… 2,566

5. Sachio Kinugasa ……………………………. 2,543

5. Yutaka Fukumoto ……………………………. 2,543

7. Shigeo Nagashima …………………………… 2,471

8. Masahiro Doi ………………………………. 2,452

9. Hiromitsu Ochiai …………………………… 2,371

10. Tetsuharu Kawakami ………………………… 2,351

HOME RUNS

No., Name, HR

1. Sadaharu Oh ………………………………….. 868

2. Katsuya Nomura ……………………………….. 657

3. Hiromitsu Kadota ……………………………… 567

4. Koji Yamamoto ………………………………… 536

5. Hiromitsu Ochiai ……………………………… 510

6. Isao Harimoto ………………………………… 504

6. Sachio Kinugasa ………………………………. 504

8. Katsuo Osugi …………………………………. 486

9. Koichi Tabuchi ……………………………….. 474

10. Masahiro Doi ………………………………… 465

RBIs

No., Name, RBIs

1. Sadaharu Oh ………………………………… 2,170

2. Katsuya Nomura ……………………………… 1,988

3. Hiromitsu Kadota ……………………………. 1,678

4. Isao Harimoto ………………………………. 1,676

5. Hiromitsu Ochiai ……………………………. 1,564

6. Shigeo Nagashima ……………………………. 1,522

7. Katsuo Osugi ……………………………….. 1,507

8. Koji Yamamoto ………………………………. 1,475

9. Sachio Kinugasa …………………………….. 1,448

10. Masahiro Doi ………………………………. 1,400

STOLEN BASES

No., Name, SB

1. Yutaka Fukumoto …………………………….. 1,065

2. Yoshinori Hirose ……………………………… 596

3. Isao Shibata …………………………………. 579

4. Chusuke Kizuka ……………………………….. 479

5. Yoshihiko Takahashi……………………………. 477

6. Jiro Kanayama ………………………………… 456

7. Daijiro Oishi ………………………………… 415

8. Tokuji Iida ………………………………….. 390

9. Shosei Go ……………………………………. 381

10. Seizo Furukawa ………………………………. 370

BATTING AVERAGE

No., Name, AB, H, Avg.

1. Leron Lee ………………………… 4,934 1,579 .320

2. Tsutomu Wakamatsu …………………. 6,808 2,173 .319

3. Isao Harimoto …………………….. 9,666 3,085 .319

4. Greg ‘‘Boomer’’ Wells ……………… 4,451 1,413 .317

5. Tetsuharu Kawakami ………………… 7,500 2,351 .313

6. Wally Yonamine ……………………. 4,298 1,337 .311

7. Hiromitsu Ochiai ………………….. 7,627 2,371 .310

8. Kazuo Matsui* …………………….. 4,051 1,254 .310

9. Leon Lee …………………………. 4,667 1,436 .308

10. Futoshi Nakanishi ………………… 4,116 1,262 .307

*active