Questo sito contribuisce alla audience di

Junya Saito filmografia parte 2

Ecco la filmografia completa di Junya Saito in qualità di scrittore od aiuto regista.

Scrittore

ORoshiyakoku suimudan (1992)
Kodayu“ 
The Dream of Russia” (UK)
DunHuang (1988)
The Silk Road
Tonko” (J)
Uemura Naomi monogatari (1986)
Lost in the Wilderness” (USA)
Jinsei gekijo (1983)
Theatre of Life
Shinkansen daibakuha (1975) 
Bullet Train
The Bullet Train
Gyangu tai gyangu: aka to kuro no burusu (1972)
Gang vs. Gang: The Red and Black Blues” (UK)
Bakuto kirikomitai (1971)
Nippon dabi katsukyu (1970)
Nihon boryokudan: kumicho to shikaku (1969) 
Ôkami to buta to ningen (1964)
Wolves, Pigs & Men” (UK) 
Wolves, Pigs and People” (USA)
 

Aiuto regista

Ôsho (1962)