Questo sito contribuisce alla audience di

Takeshi Kitano

Takeshi Kitano nasce a Tokyo, sotto il segno del Capricorno, il 18/01/1947. Attore, regista, sceneggiatore ed editore i suoi film sono apprezzati in tutto il mondo. Sito ufficiale: www.office-kitano.co.jp

ATTORE:
(2004)
Izo -
(2003) Zatoichi - Zatoichi
(2003) Battle Royale II - Kitano
(2003) Musashi (serie tv) -
(2000) Hyaku-nen no monogatari (serie tv) -
(2000) Battle Royale - Kitano
(2000) Brother - Aniki Yamamoto
(1999) Tabù - Gohatto - Capitano Toshizo Hijikata
(1999) L’estate di Kikujiro - Kikujiro
(1998) Tokyo Eyes - Yakusa
(1997) Hana-bi - Yoshitaka Nishi
(1995) Gonin - Kyoya
(1995) Johnny Mnemonic - Takahashi
(1995) Minnâ-yatteruka! - Scienziato
(1993) Kyôso tanjô - Daisuke Shiba
(1993) Sonatine - Aniki Murakawa
(1992) Erotic Liaisons -
(1992) Sakana kara daiokishin!! - Azuma
(1990) Takeshi’s Castle (serie tv) - Conte Takeshi
(1990) Boiling Point - Uehara
(1990) Hoshi o tsugumono - Uomo nella montagna
(1989) Violent Cop - Azuma
(1988) Anego - Hitman
(1986) Komikku zasshi nanka iranai! - Killer della Yakuza
(1985) Yasha - Yajima
(1985) Kanashii kibun de joke - Hiroshi Igarashi
(1983) Jukkai no mosquito - Uomo all’ippodromo
(1983) Furyo - Sergente Gengo Hara
(1981) Sukkari… sono ki de! -
(1981) Manon - Shinobu
(1981) Danpu wataridori - Primo poliziotto
(1980) Makoto-chan -

SCENEGGIATORE:
(2003) Zatoichi
(2002) Asakusa Kid
(2002) Dolls
(2000) Brother - Aniki Yamamoto
(1999) L’estate di Kikujiro
(1997) Hana-bi
(1996) Kidzu ritan
(1995) Minnâ-yatteruka!
(1993) Kyôso tanjô
(1993) Sonatine
(1991) Il silenzio sul mare
(1989) Violent Cop

REGISTA:
(2003) Zatoichi
(2002) Dolls
(2000) Brother
(1999) L’estate di Kikujiro
(1997) Hana-bi
(1996) Kidzu ritan
(1995) Minnâ-yatteruka!
(1993) Sonatine
(1991) Il silenzio sul mare
(1990) Boiling Point
(1989) Violent Cop

EDITORE:
(2003) Zatoichi
(2002) Dolls
(2000) Brother
(1999) L’estate di Kikujiro
(1997) Hana-bi
(1996) Kidzu ritan
(1995) Minnâ-yatteruka!
(1993) Sonatine
(1991) Il silenzio sul mare