Questo sito contribuisce alla audience di

Morti de unu atori

Mortu seu meda bortas, ma cumente custa, mai.

morti de unu atori Mortu seu meda bortas, ma cumente custa, mai.

Sa primu, a piciocu fiat.

Un’istadi callenti cun pagu genti sètzia a castiai.

Pagu àiri m’intràt in is purmonis artziendi a su palcu, a gabanu e capeddu, cantendi s’amori po issa, drumia, ellus, ma chi morta mi pensamu.

Cussa borta ndi seu arrutu a terra bufendi is drogas beni amesturadas de su potecàriu, po ndi fai citiri su coru miu giai pèrdiu.

De su poeta ingresu, partis medas nd’apu giogau, de dònnia spètzia diarerus. Ma sempri apu portau in su costau e in sa menti su contu de su prìntzipi danesu, òmini beru e fillu bonu, lòmpiu a cussu trèmini chi a palas a torrai no fait prus.

E diaici, arròsciu de gherras e fàulas, a custu mundu iat bòfiu lassai cun unu tzicheddu ‘e licori sceti, marigosu e alliberadori, e su chi nd’abbarrat, mudori esti

Dònnia borta a s’acabu de su giogu, spaciada sa cumèdia, caladas is tendas longas, de terra mi ndi seu pesau però, a origas beni obertas po nd’ascurtai su praxeri ‘e sa genti, poita ca su màndigu de s’atori custu esti.

E duncas, strantaxu ndi bessis a foras, de pressi, incrubendi is coddus po cussas manus chi po tui etotu forti tzàcanta, torrendi-dì su sànguini.

Atras e atras ancoras ti ndi potzu contai, che òmini balenti o feu traitori.
Sempri d’apu fatu po essi in su coru de is personis chi oi a sa losa acòstanta,
fìrmanta e lìginti: “Mortu seu meda bortas, ma cumente custa, mai”.

Po ndi sciri de prus:
Micro-contu 69